Silverax.jpg

Innehåll & dosering

Remifemin är ett väletablerat växtbaserat läkemedel som används för lindring av klimakteriebesvär hos kvinnor såsom värmevallningar och kraftiga svettningar och bygger på extrakt ur jordstammen av läkeörten läkesilverax.

Remifemin innehåller läkesilverax som stillar vallningar och svettningar

Örten läkesilverax, Cimicifuga racemosa, först klassificerad av Linné under namnet Actea racemosa, har traditionellt använts vid klimakteriebesvär av Nordamerikas indianer. I Tyskland har den sålts som läkemedel i nästan 50 år. Verkningsmekanism är inte helt klarlagt. Man kunde dock kunnat se en direkt effekt av läkesilverax på hjärnan samt på vasomotoriska celler som styr värmevallningar och svettningar.

Innehållsförteckning: 1 tablett innehåller 2,5 mg torrt extrakt av Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (läkesilverax), motsvarande 15-27,5 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat, cellulosapulver, potatisstärkelse, magnesiumstearat

Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen, företrädesvis morgon och kväll. Tabletterna tas hela och bör sväljas hela med ½ glas vätska. Effekt nås vanligtvis mellan 2 till 4 veckor efter påbörjad behandling. Läs mer på www.fass.se

Att tänka på:

  • Bör ej användas längre än 6 månader utan att rådgöra med läkare.
  • Läs bipacksedeln noga före användning.
  • Rekommenderas ej till barn, gravida och ammande.
  • Personer med diagnostiserad leversjukdom bör använda läkesilverax med försiktighet.
  • Remifemin ska inte användas vid känd överkänslighet mot läkesilverax eller mot andra innehållsämnen i produkten.

Sluta att Remifemin och kontakta omgående läkare om du får tecken och symptom på leverpåverkan (trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon eller svåra smärtor i övre delen av magen med illamående och kräkningar eller mörkfärgad urin).

 


Sidan uppdaterades: 10 mars, 2015