Dokumentation för Remifemin

1. Beskrivning av innehållsämnen av läkesilverax och deras möjliga verkan på kroppen

Qiu et al (2014) : Pharmacognosy of black cohosh: the phytochemical and biological profile of a major botanical dietary supplement; Prog Chem Org Nat Prod.;99:1-68

2. Remifemin har bevisat effekt och är säker

Beer et al (2013): Differentiated Evaluation of Extract-Specific Evidence on Cimicifuga racemosa´s Efficacy and Safety for Climacteric Complaints; Evid Based Complement Alternat Med. 2013:860602

3. Remifemin påverkar inte bröstvävnaden (studie på Karolinska Sjukhuset)

E. Lundström, A.L. Hirschberg, G. Söderqvist: Digitized assessment of mammographic breast density – Effects of continuous combined hormone therapy, tibolone and black cohosh compared to placebo; Maturitas 70 (2011) 361– 364

4. Användning av Remifemin höjer inte risken för bröstcancer (studie på 10 000 kvinnor i Tyskland)

N. Obi, et al (2009): The Use of Herbal Preparations to Alleviate Climacteric Disorders and Risk of Postmenopausal Breast Cancer in a German Case-Control Study; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18(8)

5. Opiatreceptorer aktiveras i hjärnan genom Remifemin, dock inga östrogen-relaterade receptorer

N. Reame et al (2008): Black Cohosh has Central Opioid Activity in Postmenopausal Women: Evidence from Naloxone Blockade and PET Neuroimaging Studies; Menopause 15(5): 832–840.

6. Läkesilverax har inte någon effekt på östrogenreceptorer, varken på ER-α eller ER-β

J. Liu et al (2001): Evaluation of estrogenic activity of plant extracts for the potential treatment of menopausal symptoms; J Agric Food Chem. 49(5):2472-9.

7. Remifemin är bättre än placebo att lindra svettningar och värmevällningar under klimakteriet )

R. Osmers et al (2005), Efficacy and safety of isopropanolic black cohosh extract for climacteric symptoms; Obstet Gynecol.105(5 Pt 1):1074-83. 6) 

8. Remifemin är lika effektiv som lågdoserad transdermal hormonterapi

Nappi et al (2005), Efficacy of Cimicifuga racemosa on climacteric complaints: A randomized study versus low-dose transdermal estradiol; Gynecological Endocrinology, 20(1): 30 – 35

9. Högre dos av Remifemin ger inte starkare effekt

Liske et al (2002): Physiological Investigation of a Unique Extract of Black Cohosh (Cimicifugae racemosae rhizoma): A 6-Month Clinical Study Demonstrates No Systemic Estrogenic Effect; J Womens Health Gend Based Med., 11(2):163-74.