Mordotter.jpg

Om klimakteriet

Vid ca 45 års ålder närmar sig kvinnor den fas i livet som kallas klimakteriet eller övergångsåldern. Klimakteriet är en tidsperiod, som kan vara i flera år men i regel 4-10 år, medan slutet på fertiliteten karaktäriseras av en enda händelse – menopausen, eller kvinnans sista menstruation.

Klimakterieperioden sträcker sig ett antal år före menopausen (premenopaus) och ett antal år efter densamma (postmenopaus).

Bakgrunden är att ägglossning inte längre sker varje månad, det bildas inte någon gulkropp och inget gulkroppshormon, progesteron. Samtidigt sjunker östrogenbildningen sakta – när halten sjunkit under en viss nivå stimuleras inte längre livmoderslemhinnans tillväxt, regleringsblödningarna slutar, man har passerat menopaus.

Äggstockarnas östrogenproduktion sjunker successivt under ett antal år för att så småningom vid menopausen upphöra helt. Det är främst under denna process som klimakteriebesvären uppstår, men även några år innan menopaus kan man få förkänningar av lindrigare besvär.

Menopaus inträffar för svenska kvinnor i genomsnitt mellan 51-52 års ålder.

Under klimakteriet händer samma sak som i puberteten – fast tvärtom – hormonella förändringar inträffar och då måste kroppen hitta en ny balans.


Varför får vissa kvinnor större besvär än andra?

Ca 85% av alla kvinnor drabbas av någon form av obehag under klimakteriet. Intensiteten skiljer sig mycket från person till person. Ärftligheten är en viktig faktor i de sammanhanget. Man kan fråga sin mamma om hur hon upplevde klimakteriet. Andra faktorer som spelar roll kan vara ditt allmänna hälsotillstånd, medicinering och rökning. För rökare inträffar menopausen vanligen några år tidigare än hos icke-rökare.


Sidan uppdaterades: 10 mars, 2015